Ngọc trai Phú Quốc | Mua ngọc trai Phú Quốc ở đâu uy tín?

Ngọc Trai Phú Quốc được xem như báo vật từ đại dương mà thiên nhiên đã ban tặng cho đảo ngọc Phú Quốc. Nuôi cấy ngọc trai ở Phú Quốc đã trở thành một nghề mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân ở đây. Ngọc trai được chế tác thủ công ra […]